Сайт вчителя початкових класів Романенко Світлани Миколаївни

 

Інтерактивні технології
ІКТ та інтерактивне навчання в початковій школі 

Використання ІКТ у початковій школі

Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання

 

 

 

Інтерактивні технології

(Пам’ятки для учнів)

Пам’ятка 1. Як працювати в малих групах.  

Робота в малих групах дасть змогу вам набути навичок спілкування та співпраці. Після того як вчитель об’єднав вас у малі групи і ви отримали завдання, ваша група за вказаний вчителем час повинна виконати це завдання та представити результати роботи своїх групи.

Правила роботи в малих групах:

1. Швидко розподіліть ролі в групах: визначте, хто буде головуючим, посередником, секретарем, доповідачем.

Головуючий (спікер):

- зачитує завдання групи;

- організовує порядок виконання;

- пропонує учасникам висловитись по черзі;

- заохочує групу до роботи;

- підбиває підсумки роботи;

Секретар:

- веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;

- як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві;

Посередник:

- стежить за часом;

- заохочує групу до роботи.

Доповідач:

- чітко висловлює думку, до якої дійшла група;

- доповідає про результати групи.

2. Починайте висловлювати спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне – не перебивайте одне одного.

4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

6. Намагайтесь дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

Пам’ятка 2. Коло ідей. 

Метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення:

- вчитель ставить питання та пропонує обговорити його в малих групах;

- після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, яку ви обговорювали;

- групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;

- під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;

- коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутися до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.

Пам’ятка 3. Мозковий штурм. 

Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.

Вчитель на уроці називає проблему, яку треба розв’язати, та запрошує вас взяти участь в її обговоренні шляхом колективного обдумування –мозкового штурму, який організовується за такими етапами:

1. Обрана вами проблема або проблемне питання записується на дошці або на папері, щоб під час роботи цей запис був перед очима.

2. Всі учасники штурму, думаючи про проблему, висувають ідеї щодо розв’язання. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними.

3. Учень записує на дошці всі ідеї, що пропонуються.

4. Коли всі присутні вважатимуть кількість поданих ідей достатньою, їх висування припиняється.

5. Після того, як майже всі ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розвивають групою.

6. Вибирають ті ідеї, що на думку групи, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.

Підчас «мозкового штурму» найбільш ефективними правилами поведінки є такі:

- намагайтесь зібрати якомога більше ідей щодо вирішення задачі або проблеми;

- заставте працювати свою уяву: не відкидайте ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;

- можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників;

- не обговорюйте, не критикуйте висловлення інших, не намагайтеся давати оцінку запропонованим ідеям.

Пам’ятка 4. Навчаючи - учусь («Броунівський рух»).

Такий вид навчальної діяльності надає вам можливість взяти активну участь у навчанні та передачі своїх знань іншим людям, в цьому випадку своїм однокласникам під час уроку. Ваша робота буде організована так:

- Після того як вчитель назвав тему та мету уроку і роздав вам картки із завданнями, вам потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці.

- Якщо вам щось незрозуміло, запитайте про це та перевірте у вчителя, чи правильно ви розумієте інформацію.

- Вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. підготуйтесь до передавання інформації іншим у доступній формі.

- Ви маєте право говорити тільки з однією особою. ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями та самому дізнатися про певну інформацію від них.

- Уважно слухайте інформацію інших, намагайтесь отримати і запам’ятати якомога більше інформації, за необхідності зробіть короткі нотатки.

- Коли всі поділилися та отримали інформацію. розкажіть у класі, про що ви дізнались від інших.

Пам’ятка 5. Мікрофон.

«Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення такі:

- говорити має тільки той. у кого „уявний” мікрофон (ручка, фломастер, маркер тощо);

- подані відповіді не коментуються і не оцінюються;

- коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.

Пам’ятка 6. Розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація).

Мета розігрування ситуації в ролях – визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом «гри», виконання «ролі», яка є близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ролі», яка вам дісталась, та надає можливість діяти «як насправді». Ви можете поводитись і розігрувати роль, моделюючи свою реальну поведінку, якщо це ситуація, в яких ви вже побували.

Якщо ви берете участь у рольовій грі, ви маєте:

- чітко дотримуватись своєї ролі;

- намагатися слухати партнерів та вчителя;

- не коментувати діяльність інших, перебуваючи в ролі;

- намагайтесь поставитись до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, в яку ви потрапили;

- вийти з ролі по закінченні сценки;

- брати участь в її аналізі.

Пам’ятка 7. Ажурна пилка.

Такий вид діяльності на уроці дає можливість вам працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує вас допомагати один одному вчитися навчаючись.

Під час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» ви повинні бути готовими працювати в різних групах.

- Спочатку ви працюєте в «домашній» групі.

- Потім в іншій групі ви будете виступати в ролі „експертів” з питання, над яким працювали в домашній групі, та отримувати інформацію від представників інших груп.

- В останній частині заняття ви знову повернетесь в свою „домашню” групу, для того, щоб поділитися тією новою інформацією, яку вам надали учасники інших груп.

«Домашні» групи:

1. Кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матерал.

2. Вам бажано обрати в групі головуючого, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, або переконатися, що кожний (кожна) розуміє зміст матеріалу.

«Експертні» групи:

1. Після того як вчитель об’єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з тієї теми, що вивчалась в вашій «домашній» групі.

2. По черзі кожний або кожна мають за визначений вчителем час якісно і в повному обсязі донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію від представників інших груп.

«Домашні» групи:

1. Ви повертаєтесь «додому», де маєте поділитися інформацією з членами своєї «домашньої» групи про нову інформацію, яку ви отримали від представників інших груп.

2. Виробляє спільні висновки та рішення.

Таким чином, за допомогою методу «ажурна пилка» за короткий проміжок часу можна отримати велику кількість інформації.Создан 29 янв 2017 
Методична скарбничка