Сайт вчителя початкових класів Романенко Світлани Миколаївни

 

Аналіз виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р.
Аналіз виховної роботи  з учнями 2 класу

за І семестр 2016-2017 навчального року

Протягом   І семестру 2016-2017 навчального року з учнями 2 класу проводилася виховна робота направлена на виховання цілісної, цілеспрямованої, розвиненої  особистості. Ранній шкільний вік – це період  народження особистості, в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності з дорослими. Знання моральних норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко сприймають моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання ще не є нестійкими, проте  вони стають специфічними мотивами поведінки. З’являються власні погляди, оцінки, які  можуть швидко змінитись, але й протилежну точку зору школяр буде відстоювати так само пристрасно, як іншу.

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому учень легко піддається навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.

 Виховання займає левову частку роботи вчителя. Робота по вихованню першокласників була побудована за напрямами:

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМЇ, РОДИНИ, ЛЮДЕЙвиховання особистості, чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З цією метою було проведено:

Бесіди: «Чесним треба бути всюди», «Умійте цінувати дружбу», «Світова книга прав людини», загальношкільні свята та заходи «Свято осені», свято Хелоуїн», в.г. «Як подобатись іншим людям», «Характер людини, як він формується», тренінги «Як поводитись, якщо тебе образили», «Побажай другу добра», бесіда «Цінуймо працю інших» і т.д.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА: естетичне  виховання. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва, власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Бесіди та години спілкування:  «Музика в моєму житті», «Музика нас єднає», «Мої захоплення - поезія», «», «Залучаємося до прекрасного»,виставки малюнків та поробок «Зробимо життя безпечним», екскурсія до фабрики з виготовлення ялинкових прикрасі т.д.

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ: є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні корективи.

Бесіди: «Хто живе поруч зі мною», «Без праці ти не людина», «Замість ялинки святковий букет», «Твоє робоче місце в школі та вдома», «Цінуймо працю інших», «Кращий мамин помічник», «Ким я виросту» і т.д.

 загальношкільні свята та заходи озеленення пришкільної території, трудовий десант, операція «Турбота».

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. 

Бесіди: «Старти золотої осені», «Знай і люби свій рідний край», «Вітамінна скарбниця взимку», заготовлення природничого матеріалу для уроків трудового навчання, виготовлення годівничок.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. У підлітковому віці формується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. Уявлення про норми поведінки запозичені у дорослих, а шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки. Враховуючи це було використано різні  форми роботи.

Бесіди: «Як стати Нехворійком»; «Ми обираємо здоровий спосіб життя», «Вплив фізичних вправ на ріст, розвиток і здоров'я» загальношкільні свята та заходи : «День боротьби зі СНІДом», День Цивільного захисту, «Основні права дитини», «Безпечний відпочинок»,

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Виховна діяльність з учнями середньої школи повинна бути спрямована на формування почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки. Формування правосвідомості передбачає знання правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства та активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі. Важливе значення має формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

Бесіди:   перший урок «Це – твоє і це – наше» «Вона на світі одна - Україна», «Доки маємо час – робимо добро», «Моя маленька батьківщина»,  «Андріївські вечорниці», «Знати, щоб пам’ятати», «Кожному мила своя сторона».

Класний керівник __________________С.М.Романенко

 

 

 Создан 29 янв 2017 
Методична скарбничка